Ana Sayfa
Modüler ATPL (A) Modüler Hava Yolu Nakliye Pilot Lisansı Kursu

Kursun Amacı : 

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan adaylara PPL(A) başlangıç eğitiminden başlayarak ATPL(A) (Frozen) aşamasına kadar gerekli olan bütün teorik eğitimler ile uçuş eğitimlerinin verilmesi ve ATPL(A) (Frozen) Pilot Lisansı kazandırılması.

Katılım Koşulları :

 • En az yüksek okul mezunu / veya lisans öğrencisi olmak,
 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli (ICAO EK-1 VE JAR FCL3 ‘ e göre) 1’nci sınıf sağlık raporu almak. 

Gerekli Evraklar :

 • Öğrenci Başvuru Formu,
 • Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
 • Cumhuriyet  Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış “ Adli Sicil Yoktur”  ve “Adli Arşiv Kaydı Yoktur” ibareli adli sicil kaydı (Adli sicili varsa , okunaklı ve onaylı mahkeme kararı eklenecektir.),
 • İkametgah İlmühaberi ,
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda, son 6 ay içerisinde çekilmiş ),
 • SHGM hesap numaralarına ayrı ayrı yatırılmış Kursiyer Adı ve Soyadı yazılı “Sağlık Sertifikası” ve “Öğrenci Pilot Lisansı” ücretine dair Banka Dekont asılları.

Yabancı Uyruklu Öğrenci adayları için istenecek ek belgeler:

 • Emniyetten alınmış Oturma Müsaadesi,
 • Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
 • Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 • Lise mezunlarının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı. Üniversite mezunlarının YÖK’den alınacak denklik belgesi aslı,
 • Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
 • Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi,
 • Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 • İkamet Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Pazarlama ve Satış Departmanına teslim edilmesi gerekir),
 • Genel Sağlık Sigortası poliçesi.

Kurs Aşamaları :

Modüler ATPL (A) kursu kapsamında adaylar sırasıyla; PPL, Gece (NR), ATPL(A) Teori, PIC, IR, CPL, ME ve MCC eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ATPL (A) Frozen lisanslarını almaya hak kazanırlar.

1.  PPL (A) (Hususi Pilot Lisansı)

PPL(A) (Hususi Pilot Lisansı) eğitimi, pilot adayının havayolu pilotu olma yolundaki ilk adımı ve ilk lisansıdır.

Yer Dersi Eğitimi :

Yer dersi eğitiminin tamamı sınıf ortamında verilecek olup, (84 saat teori + 20 saat sistem ve performans olmak üzere) toplamda 104 saattir. (Dersler katılımcı grubuna göre hafta sonları veya akşamları günde en fazla 6 saat olacak şekilde planlanır.)

 • Yer dersi eğitimi; Hava Hukuku, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlaması, İnsan Performansı ve Limitleri, Meteoroloji, Seyrüsefer, İşletme Usulleri, Uçuş Prensipleri ve Haberleşme Usulleri olmak üzere 9 dersi kapsamaktadır.
 • Dersler Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.
 • Teorik eğitim boyunca her ders için pilot adayı durum değerlendirme sınavına tabi tutulur ve gelişimi takip edilir.
 • Yer dersi eğitimini tamamlayan pilot adayı lisans almaya hak kazanabilmek için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel gözetiminde, Okulumuz öğretmenlerince düzenlenen yazılı teorik bilgi sınavına girer.
 • 120 soruluk Türkçe yazılı sınavdan 75 ve üstü puan alan pilot adayı başarılı sayılır ve uçuş eğitimlerine başlayabilir.    

Uçuş Eğitimi :

 • Yer dersi eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayı 45+1,5(kontrol uçuşu) saat uçuş eğitimi alır.
 • 45 saatlik uçuş eğitiminin, 25,5 saati öğretmen pilot ile birlikte çift kumanda, 14,5 saati yalnız uçuş olarak Cessna 172S uçağında, geri kalan 5 saati ise FNPTII simülatöründe tamamlanır.
 • 45:00 saatlik uçuş eğitimini tamamlayan pilot adayı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından görevlendirilen Kontrol Pilotu ile birlikte 1,5 saatlik uçuş yetenek testine girer.
 • PPL(A) kontrol uçuşu sınavında yeterli görülmeyen pilot adayı, eksik görülen hususlarını giderecek kadar ilave uçuş eğitimi alarak tekrar uçuş yetenek testine girer.
 • Uçuş yetenek testini de başarıyla geçen pilot adayı toplamda 84:00 saat teorik ve 46:50 saat uçuş eğitimini tamamlamış olarak PPL(A) lisansı almaya hak kazanır.

2.  Gece Uçuş Yetkisi (NR)

 Uçuş eğitimi 5 saattir. Türkiye AIP’si çerçevesinde; görsel referanslarla uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları ve bazı emercensi usulleri kapsayan uçuş programı uygulanır. Uçuş eğitiminin 3 saati öğretmen ile 2 saati yalnız uçulur.

3. ATPL(A) Teori (Havayolu Nakliye Pilot Lisansı Teorik Eğitimi) 

TUA ATPL (A) Teori Uzaktan Eğitim

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik eğitim kısmını uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur.

Teorik eğitimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 14 adet ders 3 modül şeklinde alınır. Toplam ders saati 650 saattir. Her modüldeki derslerin %50’si uzaktan (325 saat) , %50’si sınıf içi eğitim şeklinde (260 saat sanal sınıf , 65 saat okulda yüz yüze) verilir. Her bölüm tamamlandığında, kursiyer ilgili bölüm derslerinden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

Yüz yüze eğitim safhasında, eğitime devam zorunluluğu vardır. internet ortamında yapılan Uzaktan eğitim safhasında haftada en fazla 25 saat ders planlanır. Yüz yüze eğitimlerde hafta içi 18:00’da,hafta sonu 09:00’da başlar. Dersler günleri ve saatleri eğitim alacak kursiyerlerimizin uygunluk durumuna göre belirlenir. Kurs yaklaşık 6,5 ayda tamamlanır.

1.modül: 6 dersten oluşmaktadır. 49 gün (123 saat) uzaktan eğitim alındıktan sonra 35 gün (123 saat) yüz yüze eğitim başlar. 1.modülün yüz yüze eğitim bölümü bittikten sonra adaylar 6 dersten SHGM sınavlarına girilebilir.

2.modül: 4 dersten oluşmaktadır. 31 gün (154 saat) uzaktan eğitim alındıktan sonra 44 gün (154 saat) yüz yüze eğitim başlar. 2.modülün yüz yüze eğitim bölümü bittikten sonra adaylar 4 dersten SHGM sınavlarına girilebilir.

3.bölüm: 4 dersten oluşmaktadır.10 gün (48 saat) uzaktan eğitim alındıktan sonra 14 gün (48 saat) yüz yüze eğitim başlar. 3.modülün yüz yüze eğitim bölümü bittikten sonra adaylar 4 dersten SHGM sınavlarına girilebilir.

KOD MODÜL VE DERSLER UZAKTAN EĞİTİM SINIF İÇİ EĞİTİM (%80 sanal sınıf,%20 yüz yüze) TOPLAM EĞİTİM SAATİ
1. MODÜL
010 Air Law 24 24 48
021 Aircraft General Knowledge 33 33 66
022 Instrumentation 12 12 24
031 Mass and Balance 15 25 30
032 Performance 24 24 48
033 Flight Planning 15 15 30
123 123 246
2. MODÜL
040 Human Performance 30 30 60
050 Meteorology 36 36 72
061 General Navigation 38 38 76
062 Radio Navigation 50 50 100
154 154 308
3. MODÜL
070 Operational Procedures 12 12 24
081 Principles of Flight 18 18 36
091 VFR Communication 8 8 16
092 IFR Communication 10 10 20
48 48 96
  GENEL TOPLAM 325 325 650

4. PIC (Sorumlu Pilot Uçuşu)

 • PIC (Sorumlu Pilot) uçuşları öğrenci kontrol ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gereken toplamda 83,5 saatlik uçuştur.
 • THK Uçuş Akademisi Eğitim standartları gereği, öğrencinin ileriki safhalar için yeterliliğini sağlamak amacıyla, temel hava hareketleri ve seyrüsefer usullerinin 43 saati öğretmen pilot denetiminde,  40,5 saati ise yalnız olarak icra edilir.

 5. IR (Aletli Uçuş)

 • IR, aletli uçuş kuralları ve koşulları altında gerçekleştirilen uçuş eğitimidir.
 • Toplamda 50 saatlik uçuş eğitimini kapsar. (1saat kontrol uçuşu bu saate dahil değildir.)
 • 15 saati uçakta, 35 saati ise sentetik eğitim olarak FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.

6. CPL (Ticari Pilot Lisansı)

 • Ticari pilot lisansı alabilmek için gereken eğitimdir.
 • Toplamda 15 saatlik uçuş eğitimini kapsar. (1,5 Kontrol uçuşu bu saate dahil değildir)
 • 10 saat tek motor (SEP), 5 saat çift motor (MEP) uçuşu ile gerçekleştirilir.

7. ME (Çok Motor ) Uçuş Eğitimi

 • Birden fazla motorlu uçakları kullanabilmek için gerekli olan, 13 saatlik uçuş eğitimini kapsayan eğitimdir.
 • 11 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 2 saatlik kısmı ise sentetik eğitim olarak FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir
 • ME kontrol uçuşu okulumuzun SHGM tarafından yetkilendirilmiş kontrol pilotları eşliğinde gerçekleştirilir.

8. MCC (Çoklu Mürettebat İş Birliği) Eğitimi

 • MCC eğitiminin amacı, uçuşun tüm aşamalarında normal, anormal ve emercensi koşullarda karar verme, iletişim, görev dağılımı, checklist kullanımı ve takım çalışmasını optimum derecede gerçekleştirmeyi öğretmektir.  Bu eğitim çok pilotlu ortamda teknik olmayan becerileri geliştirmeye yöneliktir.
 • Eğitim bireysel olarak iyi yetişmiş pilotların bir araya gelmesi değil, bir ekibin üyeleri olarak fonksiyon üstlenme konusuna odaklanmıştır. buna ek olarak eğitim, adaylara takım üyesi ve takım liderliği için gerekli olan niteliklerde pratik yapma imkanı da sağlar.
 • MCC eğitimi, SHGM tarafından bu konuda eğitim vermeye yetkili kılınmış uçuş öğretmenlerimiz tarafından FNPT-II simülatöründe 20:00 saatlik sentetik uçuşu kapsar. 
facebook twitter rss webmail instagram MEB fai jaato icao SHGM