TEHDİT ve RİSK RAPORLAMA FORMU
Ankara Uçuş Okulu İstanbul Uçuş Okulu İzmir Uçuş Okulu
1- Birim / Ünite (doldurulması zorunlu değildir)
TARİH / / (gg/aa/yyyy)
2- İsim / Görev / Telefon / Adres (doldurulması zorunlu değildir)
Ad-Soyad Görev Telefon (İş) Telefon (Cep)
Adres
3- Tehdit ve Emniyet Riski oluşturduğunu düşündüğünüz problemleri aşağıya yazın. Eğer problem; prosedür, uygulamalar ya da ekipmanlardan kaynaklanıyorsa ayrıca belirtiniz.
Tehdit nedir? Nerede gerçekleşmektedir? Ne zaman gerçekleşmektedir?
4- Bu tehdit sizce neden kaynaklanıyor?
Sebep;
5- Bu tehdit sonucunda sizce başımıza ne gelebilir?
Doğacak sonuç (Risk);
6- Bu tehditde karşı sizce ne gibi önlem/önlemler alınabilir?
Önlem;
7- Bu tehdit daha önceden de rapor edildiğini bildiğiniz bir problem mi? Öyle ise ne gibi önlemler alındı veya alınmadı?
Tehdit geçmişi;
8- Bu tehdit ve alınacak önlemler ile ilgili olarak size nasıl geri bildirim yapılmasını istersiniz?
Geri Bildirim; (30gün içerisinde)
Yüz Yüze Telefon ile E-mail ile Geri Bildirim İstemiyorum
    Tel: Mail: