CRI (SINIF İNTİBAK YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ) EĞİTİMİ

 • EĞİTİMİN AMACI

  Pilotu, tek pilot tek motorlu ve tek pilot çok motorlu uçaklarda CRI (A) olabilmek için gereken nitelik seviyesine ulaştırmaktır.
 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  Teorik Bilgi Eğitimi :
  CRI (A) tek pilot tek motorda alacak adaylar için; toplam 25:00 saat teorik eğitimden oluşmakta olup bu eğitimin tamamı öğrenme/öğretme teknikleri eğitimini kapsamaktadır.

  CRI (A) tek pilot çok motorda alacak adaylar için; toplam 35:00 saat teorik eğitimden oluşmakta olup bu eğitimin 25:00 saati öğrenme/öğretme teknikleri ve 10:00 saati ise teknik eğitimini kapsamaktadır.

  Uçuş Eğitimi :
  CRI (A) tek pilot tek motorda alacak adaylar için; en az 04:00 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitimin tamamı tek motorlu uçaklarda öğretmen pilot eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu uçuş saatlerine CRI (A) kontrol uçuşu dâhildir.

  CRI (A) tek pilot çok motorda alacak adaylar için; en az 06:00 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitimin tamamı çok motorlu uçaklarda öğretmen pilot eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu uçuş saatlerine CRI (A) kontrol uçuşu dâhildir.
 • EĞİTİME BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • SAĞLIK ŞARTLARI : SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.
  • DİĞER ŞARTLAR :
   • Tek motorlu uçaklar için:
    • Uçaklarda pilot olarak en az 300:00 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmak.
    • İlgili uçak sınıfında ya da tipinde sorumlu pilot olarak en az 30:00 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmak.
   • Çok motorlu uçaklar için:
    • Uçaklarda pilot olarak en az 500:00 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmak.
    • İlgili uçak sınıfında ya da tipinde sorumlu pilot olarak en az 30:00 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmak.