IRI (A)(ALET UÇUŞ YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ)EĞİTİMİ

 • EĞİTİMİN AMACI

  Öğretmen adayının teknik bilgisini yenilemek ve güncellemek, modüler alet uçuş eğitimi kursunun gerekliliklerine göre pilotları eğitmek, alet öğretmenliği yetkisi alabilmesi için gerekli seviyede alet uçuşu, radyo S/S ve alet usullerini öğretmesi için gerekli teknikleri geliştirmek ve uçuşunun yüksek standartlarda olmasını sağlamaktır.
  Eğitim boyunca öğretmen adaylarına kendi davranışlarının uçuş emniyeti açısından önemi anlatılmakta ve öğretmenin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması esas olup her daim emniyet bilincini geliştirmek amaçlanmaktadır.
 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  Teorik Bilgi Eğitimi :
  Toplam 35:00 saat teorik eğitimi kapsamaktadır. Bu eğitimin 25:00 saati öğrenme/öğretme teknikleri ve 10:00 saati ise teknik eğitim olarak verilmektedir.
  Aday FI (A), CRI (A), TRI (A), SFI (A), FI (H), TRI (H), SFI (H) yetkilerinden birine veya bir kaçına sahip ise öğrenme ve öğretme bölümünden muaf tutulur.

  Uçuş Eğitimi :
  • FI(A) yetkisi olmayan adaylar için; en az 11:00 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitim tek motorlu uçaklarda 03:00 saat öğretmen pilot eşliğinde verilmekte olup kalan 08:00 saati ise simülatör uçuşu şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uçuş saatlerine IRI (A) kontrol uçuşu dâhildir.
  • FI(A) yetkisi olan adaylar için; en az 06:00 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitim tek motorlu uçaklarda 02:00 saat öğretmen pilot eşliğinde verilmekte olup kalan 04:00 saati ise simülatör uçuşu şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uçuş saatlerine IRI(A) kontrol uçuşu dâhildir.
 • EĞİTİME BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • SAĞLIK ŞARTLARI : SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.
  • DİĞER ŞARTLAR :
   • En az 400:00 saati uçaklarda olmak üzere, IFR şartlarda en az 800:00 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmak.
   • Çok motorlu uçaklarda IRI(A) için FCL.915.CRI(a), FCL.930.CRI ve FCL.935’te öngörülen gereklilikleri yerine getirmiş olmak.