LİSANS TEMDİT VE YENİLEME

 • EĞİTİMİN AMACI

  Geçerlilik süresi sona ermiş bir sınıf ya da tip yetkisinin temdit/yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen uçuşlardır.
  SEP-SEP/IR(A) ve MEP-MEP/IR(A) temdit/yenileme uçuşlarımızı; Cessna 172 Skyhawk, Piper Seminole PA-44 ve Tecnam P2006T tipi uçaklarımız ile gerçekleştirmekteyiz.
 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  Geçerlilik süresi sona ermiş bir sınıf ya da tip yetkisini temdit/yenilemek için başvuru sahibi gerektiğinde ilgili sınıfta ya da tipteki hava aracının emniyetli bir şekilde işletilmesi ve gereken yeterlilik düzeyine ulaşması için Onaylı Eğitim Organizasyonumuzun uygun gördüğü kadar teorik ve uçuş eğitimlerinin tamamlanmasıdır.
 • EĞİTİME BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • LİSANS YETERLİLİĞİ : SEP-SEP/IR(A) ya da MEP-MEP/IR(A) lisansına sahip olmak.
  • SAĞLIK ŞARTLARI : SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. Sınıf ya da 2.sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir güncel sertifikaya sahip olmak.