TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLİĞİ (TBÖ) YETKİLENDİRME EĞİTİMİ

 • EĞİTİMİN AMACI

  Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak PPL (A) veya ATPL (A) seviyesinde ders verebilecek, eğitim ve öğrenme teknikleri, sunum teknikleri ve ders programı hazırlanması gibi konularda donanımlı teorik bilgi öğretmenleri yetiştirmektir.
 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  Sınıf çalışmasını, interaktif video, slayt gösterimini, bilgisayarlı eğitim ve otoritece kabul edilen diğer medya desteğini içeren 50:00 saatlik eğitimdir.
  Ders Başlıkları:

  Öğrenmenin Oluşumu
  Eğitim Programı Hazırlama
  Etkili Sunum Hazırlama
  Bildirim
  Ölçme Ve Değerlendirme
  Havacılıkla İlgili Genel Bilgiler
  Sınav
 • EĞİTİME BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • YABANCI DİL YETERLİLİĞİ : İngilizce dilinde eğitim verecek ve ana dili İngilizce olmayan TBÖ adayı için, YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından saptanmış sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan aldığını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır. Asgari PPL (A-H) lisansa sahip olup, SHGM tarafından veya SHGM’ nce yetkilendirilmiş sınav merkezlerinde yapılan İngilizce yeterlilik sınavında seviye-5 almış olanlar belirtilen İngilizce gerekliliğini sağlamış kabul edilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş bu koşulları sağlayan adayların belgeleri incelenir ve uygun olanlar TBÖ Yetkilendirme Kursu’na katılım için hak kazanmış olurlar.
  • SINAV GEREKLİLİĞİ :
   • a) Öncelikle talep edilen yetki seviyesine PPL(A) veya ATPL(A)) uygun olarak, yetki talep ettikleri derslerin SHGM tarafından yapılan sınavından 100 üzerinden en az 90 puan alması gerekmektedir.
   • b) PPL(A) düzeyindeki sınavlar Türkçe veya İngilizce, ATPL(A) düzeyinde ise İngilizce olarak yapılır.
   • c) Geçer not alan TBÖ adayı, 1.6.1’de içeriği ve süresi açıklanan TBÖ Yetkilendirme Kursuna katılır.
   • d) Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir
   • e) Sınavları başarı ile tamamlayan TBÖ adayı, yetkilendirileceği derslerden sunum hazırlayarak, komisyon önünde sunum yapar.
  • ÖZEL KOŞULLAR :
   • 1) 040 kodlu İnsan Performansı ile 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adaylarında aranan özel şartlar aşağıda tanımlanmıştır.
    • a) Hava uzay hekimliği uzmanı ya da uçuş tabibi olması,
    • b) Bunun dışındaki TBÖ adaylarının 21.01.2020 tarihli ve 31015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)’ne uygun olarak yetkilendirilen Havacılık Tıbbı Eğitim Kuruluşu ve bu eğitimi vermeye yetkili kişiler tarafından verilen insan faktörleri ve havacılık fizyolojisi alanlarında eğitim sertifikasına sahip olması gerekir.
   • 2) 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adayı en az CPL lisanslı pilot veya havacılık/uçak/uzay mühendisi olmalıdır.