IR(A) ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ EĞİTİMİ

 • EĞİTİMİN AMACI

  Pilot adaylarına görerek şartlar haricinde uçağın içindeki göstergeleri ve yardımcı seyrüsefer aletlerini kullanarak uçağı güvenli şekilde uçurmak için gerekli yeterlilik seviyesinde eğitim vermektir.
 • EĞİTİM İÇERİĞİ

  Uçuş Eğitimi:
  En az 50:00 saatlik uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Bu eğitim tek motorlu uçaklarda 15:00 saat öğretmen pilot eşliğinde verilmekte olup kalan 35:00 saatlik kısmı ise simülatör uçuşu şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uçuş saatlerine IR(A) kontrol uçuşu dâhildir.
 • EĞİTİME BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • LİSANS YETERLİLİĞİ : PPL(A) Lisansı sahibi olmak ve SEP yetkisinin güncel olması.
  • SAĞLIK ŞARTLARI : SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1. sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.
  • DİĞER ŞARTLAR :
   • Psikometri Ölçme ve Değerlendirme Testine katılmış olmak.
   • En az Level 4 seviye ingilizce yeterlik sınav sonucu almak.
   • En az 50:00 saat sorumlu pilot olarak seyrüsefer uçuş saatine sahip olmak.
   • ATP(A) Teori derslerini tamamlamış olmak.