BAŞVURU

 • BAŞVURU KOŞULLARI

  En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  Orta düzey İngilizce bilgisi
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu bir sağlık kuruluşundan pilotaja elverişlilik sağlık raporu almak (Yetkili sağlık kuruluşlarına SHGM’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.)
 • KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  Öğrenci Başvuru Formu
  Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden alınmış 1.sınıf ve ya 2.sınıf Pilotaja elverişlilik sağlık raporu),
  E-Devlet üzerinden alınacak“ Adli Sicil Yoktur” ve “Adli Arşiv Kaydı Yoktur” ibareli adli sicil kaydı (Adli sicili varsa okunaklı ve onaylı mahkeme kararı eklenecektir.),
  E-Devlet üzerinden alınacak ‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’
  E-Devlet üzerinden alınacak ’Mezun Belgesi’
  Nüfus cüzdan fotokopisi
  3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

  Başvurulan eğitim modüllerine bağlı olarak yukarıda belirtilen evraklar haricinde evrak talep edilebilir.

  Yabancı Uyruklu Öğrenci adayları için istenecek ek belgeler:

  Emniyetten alınmış Oturma İzin Belgesi,
  Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter tasdikli),
  Lise mezunlarının T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı. Üniversite mezunlarının YÖK’ten alınacak denklik belgesi aslı,
  Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
  Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi,
  Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 • ONLINE BAŞVURU FORMU