YETKİ / ONAY BELGELERİ

Yetki Belgeleri

FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

FSTD No EU-C0002
Generic Single-Engine Piston Aeroplane

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 290/2012 and subject to the conditions specified below, the European Aviation Safety Agency hereby certifies that

Görüntüle

FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUAL FICATION CERTIFICATE

FSTD No EU-C0001
Generic Multi-Engine Piston Aeroplane

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 290/2012 and subject to the conditions specified below, the European Aviation Safety Agency hereby certifies that

Görüntüle

SHGM UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU YETKİ BELGESİ

TR - FTO (A)-02
Uçuş Eğitim Organizasyonu

SHY-1/JAR FCL 1 şartlarını bütün yönleriyle karşıladığından, belirtilen kurslar için Uçuş Eğitim Organizasyonu işletmeye yetkili kılınmıştır.

Görüntüle

Onay Belgeleri

T.C.TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL BELGESİ

2013 73214
Ticaret - Hizmet

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 29/08/2013 traihinden itibaren ON YIL müddetle 25/07/2014 traihinde tescil edilmiştir.

Görüntüle

SHGM İŞLETME RUHSATI

TR-GH-051

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Genel Havacılık Yönetmeliğinde (SHY 6B) belirtilen ruhsatlandırma gerekliliklerini yerine getirmiş ve ekteki işletme şartlarına uygun olarak genel havacılık işletmeciliği yapmaya yetkili kılınmıştır.

Görüntüle

SHGM SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ KURULUŞU ONAY SERTİFİKASI

TR.MG.026

SHY-M'de belirtilen şartlar çerçevesinde SHGM tarafından sertifikalandırılmıştır.

Görüntüle

Onaylı Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesi(OEO)

ONAYLI EĞİTİM ORGANİZASYONU BELGESİ(OEO)

TR.ATO.25

SHGM; Avrupa Komisyonun 1178/2011 sayılı regülasyonuna ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak yukarıda adı belirtilen kuruluşu, ekte yer alan ve kullanılabilecek FSTD’leri de gösteren yetki verilen kurslar listesi kapsamında Part-FCL/SHT-FCL eğitimi verme imtiyazlarına sahip Part-ORA/SHT-ORA’ya göre sertifikalandırılmış eğitim organizasyonu olarak yetkilendirmiştir.

Görüntüle

Genel Havacılık Yetkisi

GENEL HAVACILIK YETKİSİ
İŞLETME RUHSATI

TR-GH-051

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Genel Havacılık Yönetmeliğinde
(SHY 6B)belirtilen ruhsatlandırma gerekliliklerini yerine getirmiş ve ekteki işletme şartlarına uygun olarak genel havacılık işletmeciliği yapmaya yetkili kılınmıştır.

Görüntüle

GENEL HAVACILIK YETKİSİ
İŞLETME ŞARTLARI

TR-GH-051

Operasyon Tipleri
Uçak Tipleri
Operasyon Alanları
Varsa Özel Kısıtlamalar
Özel Yetkilendirmeler/Onaylar
Uçak Tescil İşaretleri

Görüntüle
&nbsp&nbspBahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11
Etimesgut / Ankara
&nbsp&nbsp0312 303 48 10 Faks: 0312 245 24
&nbsp&nbspinfo@thktua.com
&nbsp&nbspKep Adresi:thk.ucus@hs01.kep.tr

Sosyal Medyada
THK Uçuş Akademisi


2024 ©THK Uçuş Akademisi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Tüm Hakları Saklıdır.